Aktivitetskalender

18-02-2018
Der indkaldes her med til GF i Nordalsflyveklub den 14.03.18 kl 1900 i klubhuset i PØL.
 
 
Generalforsamlingsprogram er jf foreningens love 
  1. Aflæggelse af årsberetning.
  2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  
  3. Fastsættelse af kontingenter og indskud (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.)
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter A) Niels Kristian Kjær, Finn Tindal Christensen, Ole Skødt og Arvid Schmidt er på valg
  6. Valg af revisorer og suppleant
  7. Eventuelt
03-04-2017

Ekstra ordinær GF den 29.04 kl 10.00

 

Arbejdsdag den 29.04

Arbejdsdag ved klubhus og på pladsen – blandet andet skal klubhuset males færdigt. Vi håber på talstærk fremmøde. Vi har kaffe og øl/vand klar, men medbring gerne selv lidt til frokosten.

 

Flyv med på tur – tilbud til ikke-flyvende medlemmer. 

Vi planlægger at arrangere en lørdagstur til Endelave og tur til klubaften i andre klubber, hvor ikke-flyvende medlemmer kan flyve dem – vi fylder de flyvemaskiner vi har op med folk og deles om benzin udgifterne – Hvis man som ikke-flyvende medlem måske har lyst har til at komme med, kan I maile til mig (Niels Kjær) så skal jeg sende mere specifik information og mulige datoer senere.

 

Vores torsdags klubaftener med  ”fly in” og grill  starter 11 maj og vil fortsætte sommeren over. 

På grund af stort lokalt fremmøde, vil deltagelse i år blive begrænset til alle jer medlemmer af klubben og de gæster som I har lyst til at medbringe – samt naturligvis vores flyvende gæster.

 

Den 25 maj holder vi tema dag om sikkerhed i luften og på flyvepladsen, der vil blive undervist i flyvesikkerhed, love og bestemmelser, den menneskelige ydeevne og første hjælp / brug af hjerte starter.   

 

Der er tradition for at morgenduelige medlemmer mødes pinse morgen, det vil i år sige den 04.06.  

 

Den 10 juni er der besøg i Flensborg – kontakt person Ole Skøtt. 

 

Fælles flyveudflugt (dato følger)

 

Uge 29 er der landsmesterskaber i model flyvning på PØL flyveplads – der flyves ikke model fly torsdag eftermiddag aften

 

Sct. Hans aften fest den 23.06  

 

Den 08.07 holder vi et “pas på naboerne arrangement for  beboerne i Pøl

 

Sommer afslutningsfest 15.09 med hyggelig fællesspisning

 

Jule frokost   25.11   

 

Nytårs kur  31.12

 

 

Næste ordinære generalforsamling bliver den 14.03.18

13-03-2017

General forsamling den 15.03  2017 kl 19.00 i klubhuset i Pøl.

18-04-2016

 

 

                                  Hver Torsdag er der igen Grill Fly Inn.

Når og hvis I har lyst til at komme ud at Grille med os så, kontakt Allan Pihl Tlf. 29 44 27 89, så han kan købe ind.                             

 

                                  Arbejdsweekend: Lørdag D.21-05-2016

Vi mødes kl 10:00 og vi medbringer selv vores mad. Der skal laves porte i Hangar 2 og 3. Der er også købt maling til Klubhuset så, vi kan bare gå i gang. Plads formanden Ulf kan også kontaktes Tlf. 20 48 49 74 hvis I vil vide mere.

 

                                             Pinsedag: Søndag D.15-05-2016

Traditionen tro Mødes vi på pladsen pinse morgen for at se Pinsesolen danse. Vi tager selv morgenmad med, de mest morgen friske bør også huske nøgle til klubhuset.

 

                                  Flyve til Flensborg: Lørdag D. 04-06-2016

VI er blevet inviteret fra Flensborg Flyveklub, til spisning og øl/vand på Flensborg flyveplads (Flyvende). Vi skal lande mellem kl 10:00 og 11:00. Tilmelding hos Ole Skøtt Tlf. 20 73 17 87 senest D. 27-05-2016.

 

                                             Temadag (sikkerhed): Lørdag D. 18-06-2016 aflyst.

                        

                                  Sankt Hans Aften: Torsdag D.23-06-2016

Vi mødes på Flyvepladsen ca. kl 18:00, vi medbringer selv vores mad. Der er også et bål som skal tændes.

                                

                                  Michael Koch. Fredag D. 09-09-2016 september.

Michael Koch flyver Hercules I Forsvaret. Vi mødes på Flyvepladsen kl 19:00 hvor Michael vil fortælle om at flyve Hercules etc.

Klubben er vært for kaffe og kage. Tilmelding senest D. 08-09-2016.

 

                                   Afslutning af Torsdags Fly inn. Fredag D. 23-09-2016

Der kommer en mail senere ang. mad etc.

 

                                              Julefrokost: Lørdag D.26-11-2016.

Der vil komme en indbydelse senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

11-01-2016

ONS 03 FEB kl.1900                  Sognehuset Skolevej 19 Havnbjerg lægger lokaler til Ivy og Gravers Graversens foredrag om deres tur til Caribien. De tager os også med igennem Panama-kanalen. Meget interessant bliver det at høre om det triste kapitel i Danmarks historie, nemlig slavehandlen, dette emne har Ivy og Gravers studeret nøje. Mød nu op både jer der forpassede det næsten samme foredrag i klubhuset i efteråret og jer der var der. Det tegner til en interessant aften. Sognehuset giver kaffe med lidt til.

 

 

ONS 16 MAR kl. 1900                Generalforsamling 2015.

Indkaldelse udsendes senere, (engang i februar).

 

 

 

LØR/SØN 02/03 APR               Arbejdsweekend.

Du kan komme begge dage eller en af dem, hele tiden eller noget af tiden, blot du kommer er det fint. Spørg eller tilbyd hvad du kan lave. Det er pladsformanden du kan kontakte. Der er masser af opgaver der skal løses.

 

Tag madkurven med, så kan vi også hygge os ind i mellem.

 

 

 

Programmet længere frem i tiden overlades til den nye bestyrelse.