03-04-2017

Aktivitetsprogram for 2017

Ekstra ordinær GF den 29.04 kl 10.00

 

Arbejdsdag den 29.04

Arbejdsdag ved klubhus og på pladsen – blandet andet skal klubhuset males færdigt. Vi håber på talstærk fremmøde. Vi har kaffe og øl/vand klar, men medbring gerne selv lidt til frokosten.

 

Flyv med på tur – tilbud til ikke-flyvende medlemmer. 

Vi planlægger at arrangere en lørdagstur til Endelave og tur til klubaften i andre klubber, hvor ikke-flyvende medlemmer kan flyve dem – vi fylder de flyvemaskiner vi har op med folk og deles om benzin udgifterne – Hvis man som ikke-flyvende medlem måske har lyst har til at komme med, kan I maile til mig (Niels Kjær) så skal jeg sende mere specifik information og mulige datoer senere.

 

Vores torsdags klubaftener med  ”fly in” og grill  starter 11 maj og vil fortsætte sommeren over. 

På grund af stort lokalt fremmøde, vil deltagelse i år blive begrænset til alle jer medlemmer af klubben og de gæster som I har lyst til at medbringe – samt naturligvis vores flyvende gæster.

 

Den 25 maj holder vi tema dag om sikkerhed i luften og på flyvepladsen, der vil blive undervist i flyvesikkerhed, love og bestemmelser, den menneskelige ydeevne og første hjælp / brug af hjerte starter.   

 

Der er tradition for at morgenduelige medlemmer mødes pinse morgen, det vil i år sige den 04.06.  

 

Den 10 juni er der besøg i Flensborg – kontakt person Ole Skøtt. 

 

Fælles flyveudflugt (dato følger)

 

Uge 29 er der landsmesterskaber i model flyvning på PØL flyveplads – der flyves ikke model fly torsdag eftermiddag aften

 

Sct. Hans aften fest den 23.06  

 

Den 08.07 holder vi et “pas på naboerne arrangement for  beboerne i Pøl

 

Sommer afslutningsfest 15.09 med hyggelig fællesspisning

 

Jule frokost   25.11   

 

Nytårs kur  31.12

 

 

Næste ordinære generalforsamling bliver den 14.03.18