18-02-2018

Generalforsamling 2018

Der indkaldes her med til GF i Nordalsflyveklub den 14.03.18 kl 1900 i klubhuset i PØL.
 
 
Generalforsamlingsprogram er jf foreningens love 
  1. Aflæggelse af årsberetning.
  2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  
  3. Fastsættelse af kontingenter og indskud (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.)
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter A) Niels Kristian Kjær, Finn Tindal Christensen, Ole Skødt og Arvid Schmidt er på valg
  6. Valg af revisorer og suppleant
  7. Eventuelt