Bestyrelse

Niels Kristian Kjær

Formand

Lindevej 18 

6400 Sønderborg  

Mobil 40 46 35 62

 

Email: nk@telemed.dk

Finn T. Christensen

Næstformand

Mobil 23 83 92 15

 

Email: finntindal@live.com

Allan Pihl

Kasserer

Spangsmosevej 4a,

 6430 Nordborg

 Mobil 2944 2789

 

Email: allan.s.pihl@gmail.com

Claus Thomsen

Sekretær

Stevning 

Mobil 5127 3217

 

Email: lcj@mail.tele.dk

Ulf Schmidt

Pladsformand

Tlf.:2048 4974

Email: fus@bbsyd.dk

Elena Jensen

Webmaster

Email: nordalsflyveklub@gmail.com